...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއްގަސް
ނ.
ހުތްފޮނި ރަހަލާ މޭވާއެއް އަޅާގަހެއް.
މި މޭވާގެ ބޭރުތޮށި ހަރުވާނެއެވެ.
ތޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި މަޚްމާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފުށް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ