...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއްސިވުން
މ.
ގުނަވަނެއް ނުވަތަ މުޅި މީހާ ދުޅަވެފައި ހުންނަހެން ފެންނަގޮތަށް ބޯވެފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑިވަރުދޯނގި . ފޫޑުވުން . ފޮފަރުވުން . ފޮސްވުން . ދޮންފޫޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ