...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮމެކާ
ނ.
ތަންތަނާއި އެއްޗެހީގައި ތަތްކުރުމަށް އޮފުލައިފައާއި އޮފުނުލާ ހަދައިފައި ހުންނަ ވަރަށް ތުނި ފިލައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮމެކާފިލާ . ސީޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ