...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮފަ
ނ.
ސިމެންތި ޖެހުމުގައްޔާއި، ވަޑާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭރަށް ފުއްޕުން ލައިފައި ހުންނަ ފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސަންނަވަރަންނަ . ވަރަންނަ . މަރުޖާނު . ފުހަ . ފުފަޅު . ފޮފަލިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ