...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮފަޅި
ނ.
މަރުޖާނުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މިނާގެ ތެރޭގައި ތަންކޮޅެއް ބޮޑެތިކޮށް މެދުގައި ލޯވަޅެއް އަޅައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސަންނަވަރަންނަ . ވަރަންނަ . މަރުޖާނު . ފުފަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ