...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮދު
ނ.
(1) ދިޔާ އެއްޗެހީގެ މަދު މިންވަރެއް.
މިސާލު:
ފެންފޮދު، ސައިފޮދު، ކިރުފޮދު، ފަނިފޮދު.
(2) ބައެއް ދިޔާއެއްޗެހި މާތްކުރުމަށް ފަހަތުން އިތުުރުކުރާ ލަފުޒެއް މިސާލު:
ސައިފޮދު، ކިރުފޮދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހަފަތިގަނޑު . ކަނިކަނިލުން . ކިޑިވާރެއި . އޮގަރުކަން . އޮގަރުކަލޭގެ . ވިހިލުން . މަދުމަދުން . ފަނިފެންޖެހުން . ފެންކަނި . ފެންފަރިއްކޮޅު . ފެންފޮދާދިއުން . ފެންފޮދުއޮޑިކޮޅު . ފެންތިކި . ފޮނި . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ފޮދަ . ފޮދި . ފޮދު . ފޮދުޖެހުން . ފޮދޮ . ފޮދޮވަރަ . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ތަށި . ތިއްކަރު . ތުރުކުރެއްވުން . ތެޔޮފެންފޮދު ތުރުކުރެއްވުން . ސުއްބު . ޒަމްޒަމްވަޅުކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ