...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތި
ނ.
(1) ފޭރާން.
(2) ރޮދިން ވިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ފޭރާމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
(3) ބޯކިބާ، އަނބު، ފަޅޯ ފަދަ އެއްޗެހި ކަފައިފައި ހުންނައިރު އެއިން ބައެއް.
(4) މަޢުދަނަކުން ނުވަތަ ލަކުޑިން ތުނިކޮށް ވަކި ސައިޒަކަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއް.
(5) މަޢުދަނަކުން ނުވަތަ ލަކުޑި ފަދަ އެއްޗަކުން ދިގުކޮށް، ނުވަތަ ތުނިކޮށް ވަކިކޮށްލެވޭ ބައެއް.
(6) ބައެއް ތަކެތި ކައްކާ އޮލަވީމާ އޭގެ ތެރެއަށް އުނދުޅިއާއި ދޭފަތް ފަދަ އެއް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަރުކުރުން . ހަވަރުތުންފުހި . ހަމަރޮދި . ހަތާ . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނޭ . ހިރު . ހިޅި . ހިޅިގަޑޮ . ހުނިފުރޭނުން . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުރަސްފޮތިގަނޑު . ހުޅުނބު . ހުވަނދުބޭސް . ހުދުފޭލިރިޔާ . ހޫނުބޮނޑި . ހެރަސްދަނޑިގަނޑަ . ހޮނޑަލިކަނދު . ނަނި . ނައިބޮލިކަރު . ނައިކަ . ނައިކަލުން . ނިހާލި . ނިއުޅުން . ނިވާފޮތި . ނުދޮންނަފޮތި . ނޫ . ރަބަރު . ރަބަރުފޮތި . ރައްކާ . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަތްވިލާދާރި . ރާސް . ރިބަން . ރިޔާ . ރީސް . ރުމާ . ރޫ . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ރޫބައި . ރޮށި . ރޮދިކަށި . ރޮދިޖެހުން . ރޯލު . ރޯސްޕާން . ބަހަރާމުފޮތި . ބަނޑިޔަލުފެން . ބަނޑިޔާކަރު . ބައްތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ