...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިހުވަނދު
ނ.
ދިވެހި ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތެއް.
މިއީ ގަހެއްގެ އަޑިޔަށް ފައިބާ މީރުވަސްދުވާ ގޮނޑިއެކެވެ.
މިހުންނަނީ، ވަށްފޮށްޗަށް ކޮށައި ހިއްކާ ފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާހަދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ