...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިބޯވަޅު
ނ.
ކަސަބު ބޯވަޅުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންގެ ލިބާހުގައި އަޅަން ފޮތިން ފަހައިގެން އަޅަން ގެންގުޅޭ ބޯވަޅެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯވަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ