...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިކެނޑުން
މ.
(1) ފޮތިފޭލިން ފޮތި ބުރި ކުރުން.
(2) ތުނިކޮށް ހުންނަ ކުދި ވައް ގާކޮޅުކޮޅު އެއްލީމައި މޫދުގެ ލޮނުގަނޑުގެ މަތީގައި ފެންޖެހެމުން ދާގޮތަށް ދިއުން.
(3) ބައެއް ތަކެތި ކައްކައި އޮލަވީމާ ދޭފަތުން ނުވަތަ އުނދުޅިން ނަގާއިރު އެ އެއްޗެހި ފޮތިފޮއްޗަށް ވެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ