...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިކޮޅު
ނ.
(1) ނައިކައާއި ބިހުރަނުލައި އާދައިގެ ހުދުފޮތިން ފަހާފައި ހުންނަ ކީމަކޮޅު.
(2) ބޮލުފޮތިކޮޅު.
(3) ފޮތީގެ މިންވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ބަނޑިޔާކަރު . ބޯވަޅު . ކަރު . ކައް . ކަފާސްގަނޑު . ކުޑަދޮޅި . އަގުޅި . އޮގަރުތުންފުހި . މުޓިޔާ . މޫނުބުރުގާ . ފޮތިކޮޅު . ތަންކޮޅެއް . ތުންފުހި . ލަނގޮޓި . ގަލަސް . ސޮނިފޮތިކޮޅު . ސޯރުފޮތިކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ