...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިއެޅުން
މ.
(1) އަންނައުނާއި ރިޔާފަދަ ތަކެތި ވީދުމުން އެތަނެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި ވަކި ފޮތިކޮޅެއް އަޅައި ފެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ފޮރުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތިމަތީފޮތިއެޅުން . ގަނޑެއޮޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ