...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިވެލި
ނ.
ކަށިވެލީގެ ތެރޭގައި ވަށްކޮށް، ތުނިކޮށް ހުންނަ ވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިވެލި . އަވިލިބުޗާ . އަވެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ