...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިފޮތިކުރުން
މ.
(1) ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތި ކީހައި ފިލަޔަށް ހެދުން.
(2) ބަނބުކޭލާއި، ބަރަބޯ ފަދަ ތަކެއްޗާއި، ކަރަޔާއި، ފޭރާއި އަނބުފަދަ ބައެއް މޭވާ ފަޅިފަޅި ކުރުން.
(3) ކޭކާއި، ބޯކިބާ ފަދަ ތަކެތި ބައިބައި ކުރުން.
(4) ބައިބަޔަށް ކެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ