...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިލާ
ނ.
ލާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ރަތްވައްތަރެއްގެ ކުލައެއްގައި، ވަށްކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތަރުގޭމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ