...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިގަނޑު
ނ.
(1) ފޮތީގެ ބައެއް.
(2) ވަށައިދެމި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުތުންފުހި . ހަމަރޮދި . ހިނޭ . ހިރު . ހުރަސްފޮތިގަނޑު . ނައިކަ . ނައިކަލުން . ރަބަރު . ރައްކާ . ރިޔާ . ރޫހިއްޕާދަތްގަނޑު . ރޮދިކަށި . ބަދަން . ބުރުގާ . ބޮނޑިތާން . ބޮޑުފެއްސަންގޮތްހެދި . ކަނޑުތުރަފަތް . ކަންފަތް . ކޮށިކުރުން . އަތުކުރިފޮތިގަނޑު . އަތްފެހުން . އަތްދޮށް . އެމުނި . އޮގަރުފޮތިކޮޅު . ވަށައިދެމިފޭލި . ވަށާދެމި . މަހާނަމަތީފޮށާ . މަޅާދަތްގަނޑު . މަތީބަންނައެތިގަނޑު . މަސާރީ . މަސާރީކުރުން . މާޖަހާބުރު . މިލަފޭލި . މެދުފޭލިގަނޑާ . މެދުފޮތިގަނޑު . ފަރުދާ . ފަތި . ފަލަނގުފޭލި . ފާތެލި . ފޫގޮޅި . ފޮޅިއެޅުން . ފޮތިގަނޑުދެމުން . ފޮތިގަނޑުތެރެ . ފޮތިޖެހުން . ދަމައިރޮއްޖަކަށް ފޫގެޅުން . ދަތްގަނޑު . ދާވަނި . ދިގުސުފުރާ . ދުނިބައި . ދޮނަމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ