...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިގަނޑުދެމުން
މ.
(1) ތަނެއް ނިވާކުރުމަށް އެތަނެއްގައި ފޮތިގަނޑެއް ހަރުކުރުން.
ނުވަތަ އެލުވުން.
(2) ފޮތިގަނޑު ކަހައިލުމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ