...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތިޖެހުން
މ.
ފަތްޖެހި އެނދާއި ގޮނޑި ސެޓު ފަދަ އެއްޗެހީގައި ފޮތިގަނޑު ހަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ