...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ
"ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ފޮތެއް އޮތަކަސް އެއިން އެއްޗެހި އޮޅުން ފިލުވައިދޭނެ މީހަކު ނެތި އަމިއްލަޔަށް އުނގެނި ނުގަނެވޭނެކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ