...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތްބައި
ނ.
މައިގަނޑު އެއް ނަމެއްގެ ދަށުން ލިޔެވޭ ފޮތްތައް.
މިސާލު:
ދީނިއްޔާތުގެ 1 ވަނަ، 2 ވަނަ، 3 ވަނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ