...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތްދަބަސް
ނ.
(1) ސްކޫލް ކުދީން ފޮތް އަޅައިގެން.
ސްކޫލަށް ގެންދާ ދަބަސް.
(2) ފޮތްލައިފައި ހުންނަ ދަބަސް.
(3) ފޮތް އަޅަން ހަދައިފައި ހުންނަ ދަބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ