...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތްގޮނޑި
ނ.
ޚަތިމު ބާއްވަން ހުޅުވައި ލައްޕާ ގޮތަށް ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާލި . ފޮތެގޮންޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ