...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮލާ
ނ.
ކޯރާހަނޑުލުގައި ގިތެލާއި ފިޔަޔާއި ކުކުން އަޅައިގެން ކައްކާ މޮޅުބަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެއުގުޅާސާދާކުރުން . ތެޔޮގުޅާސާދާ . ތެޔޮގުޅާސާދާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ