...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮސްގަނޑު
ނ.
(ހ.) (1) ފޮސް ލަކުޑި.
(2) އެއްވެސް އާރެއް، ނުވަތަ ހަރުކަމެއް ނެތް ލަކުޑި.
(3) މަޖާޒު:
ފަލަވެގެން ހެލިފެލިވުން އުނދަގޫ ކަންނެތް މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ