...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޑިޖެހުން
މ.
ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރުން ވައިބޭރުވުން، ނުވަތަ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮޑިތެޅުން . ގޫބަޑިޖެހުން . ގޫޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ