...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯ
ނ.
(1) ކަށިކޭލުގެ ފުށް ދަމައިގެން ހިލާ ފޮނި ކާއެއްޗެއް.
(2) ކަށިކެޔޮ ލިޔެ ގަބުޅި ހުންޏާ އެއްކޮށް ހިމުންކޮށްގެން ކައްކާ ފޮނިކާ އެއްޗެއް.
(3) ހަނޑުލުފުށުގައި، ދެވައްތަރު ހަކުރާ ހުންޏާ އެއްކޮށްގެން ކައްކާ ކާއެއްޗެއް.
(4) އެއްޗެހި ތެމިގެން ނުވަތަ ފެނު އަޅައިގެން ވާގޮތް.
(5) ފެންވަންނަ ކަހަލަ އެއްޗެއް ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއް އޮވެ އޭގެ ޒާތުގައި ފުފޭ ފުފުން.
(6) މީހުން ތެމިގެން ވާގޮތް.
(7) ފޯކުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(8) (ގ) ލޮލުގެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަނާކުރިފޯއް . ހަންޑިފޯލި . ހަރު . ހަވާދުލުން . ހިކަރި . ހިކަރިކުރުން . ހިކަރިވުން . ހިކިފަސްތަނެއްޖެހުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހިޔާބޮޑުގަސް . ހުރުއްފެށި . ހޫނު . ހޫނުކަން . ހޫނުކުރުން . ހޫނުވުން . ހެޑުފޯނު . ހެޓު . ހޭބޯނޭރުން . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޭވައްޓައިލުން . ހޮޅި . ހޮވުން . ހޯބޯލެވުން . ހޯއްދުންހެޔޮ . ހޯލި . ނަހަމަ . ނަރުނެތްފޯނު . ނަޒަރުފޯރުވުން . ނީވާބަތް . ނުފޫޒު . ނުފޫޒުގަދަ . ނުފޫޒުފޯރުވުން . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ނޭވާއެޅުން . ރަނބިކޫއްތުން . ރަނުންރަނަށް . ރަބީޢުމޫސުން . ރައްކޯބައިން . ރައްދު . ރައްދުކުރުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަސޫލު . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރާހަތްވުން . ރާހުތުމިރުސް . ރާނބާފުވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ