...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯނު
ނ.
(1) ތެލިފޯނު.
މީގެ ތަފަތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ.
(2) މޯބައިލް ފޯނު.
(3) ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން މީހަކު އެހެންމީހަކަށް ގުޅާގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޑުފޯނު . ނަރުނެތްފޯނު . ރޭޑިއޯ އޮޕަރޭޓަރު . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ބޫތު . ކޭބަލް . އޮޕަރޭޓަރު . އޮޕްރޭޓަރު . ފޯނު . ފޯނުކުރުން . ފޯނުކޯލު . ފޯނުފޮށި . ތެލިފޯނުބޫތު . ތެލިފޯނުކުރުން . ތެލިފޯނުކޯލު . ތެލިފޯނުއައުން . ތެލިފޯނުލުން . ޓެލެފޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ