...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯނުފޮށި
ނ.
ކުރީގައި ފޯނަކާއެކު ބޭނުންކުރި ފޮއްޓެއް.
މިފޮށީގައި ހުންނަ އަތުން އަނބުރާ ޗާބީއަކަށް އަނބުރަން ފެށުމުން އަނެއްކޮޅުގައި ހުންނަ ފޯނު ރަނގަބީލުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ