...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރާ
ނއ.
(1) ފުދުންތެރި.
(2) ބުއްދިތަނަވަސް.
(3) ތަނަކާ ނުވަތަ އެއްޗަކާ ހަމަޔަށްދާ.
(4) ކުޅެދޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަދޭސްވަރަ . ނުޖޫމީ ޢިލްމު . ނޭވާއެޅުން . ރަނބިކޫއްތުން . ރަނުންރަނަށް . ރައްކޯބައިން . ރައްދު . ރިތްފަށް . ޅަޖެހުން . ކެރިކުޅަދާނަމިންވަރު . އައްސިފޮށި . މަގަތްކުރުން . މުއްސަނދި . ފަށިލީބަންކެޔޮ . ފަންވަށް . ފަންވައް . ފަންފޫޖެހުން . ފަޤީރު . ފަޤީރުކަން . ފާނަފަށް . ފޯރުންތެރިޔާ . ފޯރުވުން . ދަކުސްވަރަ . ދިލަ . ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ . ދުވާރަ . ތަނަވަސް . ތަނަވަސްކަން . ލައްވައިލުން . ލަފަށަ . ސިޔާދަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ