...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރީ
ނ.
ފާރަވަރިވެގެން ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޓު . ހޭބޯނޭރުން . ހޯބޯލެވުން . އާނޅޭތަސާބާސް . ލޮނުމަޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ