...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރުން
މ.
(1) ކުޅެދުން.
(2) ފުދުން.
(3) ބުއްދި ތަނަވަސްވުން.
(4) ވާޞިލުވުން.
(5) ރައްދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިފަސްތަނެއްޖެހުން . ހިޔަނިއެޅުން . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ރައްދު . ރާހަތްވުން . ބަލިއެރުން . އަތްމަތިތަނަވަސް . އަތްފައިފޯރުން . އަސަރުކުރުން . އެކަކުންޏެއް ހަރުކޮންނާނީ އެކަކުންޏެއްގެ ވަރުންނެވެ. . ވާސިލުވުން . މުއްސަނދިވުން . ފައިޖެހުން . ފަދަޅަކުސްވަރަ . ފަޤީރުވުން . ފިނިފޭބުން . ފޯރި . ދިލަކޮޅުފޯރުން . ދިލަފޯރުން . ދުއްތުރާވުން . ލޮނޮދެލަލުން . ޗާރާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ