...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރުބަންދަރުހިލަ
ނ.
އިންޑިޔާގެ ގުޖުރާތުގެ ޕޯރުބަންދަރުން ގެންނަ ހިލައެއް.
މިހުންނާނީ ކަޅުރަތް ކުލާގައެވެ.
އެތެރެއިން ކުދި، ހުދުތިކެއް ވިދަވިދާ ހުންނާނެއެވެ.
އިހުގައި މީގެ ހިލަ ފައްޓަރުބައިގެ ފުޅުގައި، ލާފާހުރެއެވެ.
އަދި ކުދިންގެ ހަތްމުދީގައިވެސް ވަށްކޮށާއި ކުކުޅު ބިސްބުރަށް ހުރެއެވެ.
ހުންނާނީ ކައިރިފަށުގައި ވޮށިއަޅާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ