...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯކުރުން
މ.
(1) ދިޔާ އެއްޗަކަށް އެއްޗެއް އަޅައިގެން އެ އެއްޗެހިވަދެ މަޑުވަންދެން ބެހެއްޓުން މަޑުކުރުން.
(2) ތެންމާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރިކުރުން . މަސްލެއްވުން . ފޫދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ