...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯކުޅުން
މ.
(1) ފޯކުޅޭއިރު ގުޅަކުލޭ ފަސްގަނޑުގައި ދޭދޭ މީހުން ހިފުުން.
(2) އާދަކާދައިގެ މަތިން އަންނަ ފޯއްކެއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކުޅެވޭ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުން.
މިއީ އިރުވައިގެ ވަކި ދުވަސްވަރެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ