...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯކޭންބެއްލެވުން
މ.
ހަވަރު ބޭކަލުން ފޯކޭންބެއްލުވުން.
ފޯ ކާއިރު ބޮޑު ތަގަރިޔަކަށް ގަބުޅި އުކުރާ އަޅައިފައި ހުންނާނެއެވެ.
މިކަން އޮންނާނީ ގަނޑުވަރުގެ ތެރޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ