...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯއް
ނ.
(1) ފެންފޯއް ރުކުގައި ނުކުންނަވައް.
މިހުންނާނީ އިހާ އިހަލަށެވެ.
(2) ފިރިހެނުންގެ އުރަވަޅީގެ އޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިފޯއް . ހަރު . ހަވާދުލުން . ހުރުއްފެށި . ހޯއްދުންހެޔޮ . ރޯނުބޮނޑި . ރޯފޯއް . ކައްލި . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކިބަ . ކުނޑިލުހި . ކުއްލާބުގެ . ކޮށި . ކޮށިގާފޯއް . ކޮށުން . އަނދުންކަށި . އަޑަފިގަނޑު . އަޑި . އާފޯއްދުން . އޮއްލިގަން . ވަކަރުލުން . މަސްގޮށް . މޭއްޔަފޯލި . ފަތާމީހާ . ފިއްގޮވާ ދޫނި . ފުރުކުމަލަ . ފުރުއް . ފުއަށްވާޅި . ފުއަކެ . ފުއަކެވައްޅާ . ފުއައް . ފުއައްވަޅި . ފުވައް . ފުވައްވަޅަ . ފެށި . ފެންފުވައްރުއް . ފެންފޯއް . ފެންފޯއްކިބަ . ފެންފޯއްއިހާ . ފެންސައްލި . ފޯކުޅުން . ފޯކެ . ފޯއް . ފޯއްކިބަ . ފޯއްކޮށާދަތި . ފޯއްއަޑި . ފޯއްވަޅި . ފޯއްވަޅިހިމެރި . ފޯއްފޮތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ