...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯއްކިބަ
ނ.
ފެންފޯއްރުކުގެ އިހަލުގައި ގަންނަ ވަކުގެ ތެރެއިން އެކަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިބަ . އަޑި . މަސްގޮށް . ފޯއްއަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ