...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯއްވަޅި
ނ.
ފޯއްކޮށުމަށްޓަކައި މަޢުދަނީ އެއްޗަކުން ހަދައި މިޔަތޫނުކޮށް ހުޅުވައި ލެއްޕޭގޮތަށް ތައްޔަރުކޮށްފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ފުއަށްވާޅި . ފުއަކެވައްޅާ . ފުއައްވަޅި . ފުވައްވަޅަ . ފޯއްވަޅިހިމެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ