...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯއްދުން ހެޔޮކަން
ނއނ.
(1) އާރޯކަމާއި ތާޒާކަމާ އެކު ހެދޭ ހެދުމުގެ ޅަނދޮޅުކަން.
(2) ޞިއްހަތު ރަނގަޅުކަމާއިއެކު ބޮޑުވަމުން ދާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ