...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯވުން
މ.
(1) ފެންވަދެގެން ފުފުން.
(2) މާބޮޑަށް ދެމުން.
(3) މަޖާޒު:
ހިތާމައިން ނުވަތަ ފާފައިން ފުރިފައިވުން.
(4) (ޏ،ސ) ރުއް ގަސް ފޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރިވުން . ކާނހިވުން . ފޮލްވުން . ދާހެލިޔާފޯވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ