...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯމަތި
ނ.
ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑަށް ހިކޭ ނުވަތަ ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަތުރުވާމަތި . ފޮއިމަތި . ފޯކެޑެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ