...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯމާލި
ނ.
ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ފަނުން ނުވަތަ ހުއިން، ނުވަތަ ފޮތިން މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްގެން އަހަރުގެ ވަކި ދުވަސް ވަރެއްގައި ކުޅެ އުޅުނު ކުޅިވަރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޯމާލިނެށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ