...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯދުން
މ.
ގަސްގަހާގެހި ހެދެމުން އައިސް ބޮޑުވެ ފުރިހަމަ ވުމަށްފަހު، މާ ނުވަތަ މޭވާ އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޯވުން . ތަސައްރަފުފުދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ