...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯލި
ނ.
(1) ގަތާފައިގައި އެއްޗެހި ގެތުމަށްޓަކައި ރޮދިއަޅަން ގެންގުޅޭ އެތި.
މިހުންނާނީ އެއްކޮޅަށް ފަލަކޮށް އަނެއް ކޮޅަށް ހިމަކޮށް ބޮލެއް ލައިފައެވެ.
(2) މަންޑި، ކުއްލިފަދަ އެއްޗެހި ކުޅޭ އިރު ގެންގުޅޭ ދަނޑި ބުރިތައް.
(3) ބަށިކުޅޭ އިރު މައްޗަށް ބޯޅައެއްލައިފައި ފިލާގަނޑުން ނުވަތަ އަތުން ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރެއް.
(4) ވިޔަފިލާގަނޑުގައި ލިއަން ގެންގުޅޭ ހިމަދިގު އެއްޗެއް.
(5) ފޯއްޔަކަށް ވާގޮތަށް ފަށެއް އޮޅާ އޮޅުން.
(6) ވަށްކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ގޮތަށް
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފޯލި . ހޮޅި . ހޮވުން . ހޯލި . ނީވާބަތް . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރީނދޫ . ރޭޒާ . ރޯލު . ބަންޑިފޯ . ބަރަނިދަނޑި . ބަތްޖެހުން . ބަޓަރުތޮޅި . ބިންބުޅަލަށްޖެހުން . ބިލަމަގު . ބުލެކުބޯޑު . ބެނޑި . ބޭނޑި . ބޮޑުކެކުރި . ކަނޑު . ކަންނެޔޮ . ކަންފަތް . ކައްލިފޯ . ކަލިޔާކެރުން . ކަލިޔާކެޑުން . ކޮންކޮން . އައްސިފޮށި . އައްސިފޯލި . އަތްމަތިބަރަކާތް . އަތްމަތިފޯލި . އިލި . އުޅާލި . އޮނުފަޅި . ވަށަމިން . ވަލުފޯލި . ވެންބޮޅަ . ވެންބޮޅު . ވެންބޮޅޮ . މަންޑި . މަންޑިކުޅުން . މަންޑިފޯލި . މަލިކުބޮނޑި . މާލި . މުގޯލި . ފާދަ . ފޫތޭރި . ފެންއުޅާލި . ފޮއި . ފޯލިބައި . ފޯލިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ