...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯގަ
ނ.
(1) ފޭލީގެ ކޮޅުމަތީގައި ނުވިޔެ ދޫކޮށްލައިފައި އޮންނަ އުއިފަށްތައް.
(2) ލަނގިރި ޖަހާއިރު ގެންގުޅޭ ދަނޑީގެ ކުރީގައި ލައިފައި ހުންނަ ވާގަނޑު.
(3) އުއިން ހަދައިފައި ހުންނަ މާބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮޅުހެދުން . ފޯގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ