...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދ
ނ.
(1) ތާނައިގެ ބާރަވަނަ އަކުރު.
(2) ދިވެހި ވިޔައަކުރުގެ ތިނެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަފާޅަ . ހަށަގެހުން . ހަށި . ހަށިހިރު . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިހެދުން . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނކާ . ހަނދަ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަވަރަކޮކާ . ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދަމަގަ . ހަނދަފަޅަ . ހަނދަފަޅި . ހަނދަލަ . ހަނދަލާގެ . ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބަލާމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ