...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަ
ނ.
(ބދ.) (1) ވަ.
(2) އަހަރެން.
މިސާލު:
ދަބުނެފީމާ.
(އަހަރެން (ބުނެފީމެވެ.) (3) ދަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަހުރަޔާ . ހަހެތި . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހުއްދަވުން . ހަށިވައު . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނކާ . ހަނދަރަބޮލި . ހަނދަމަގަ . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދާނީލިޔުން . ހަނދާން . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުބޮލި . ހަނދުކަލާބޮލި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދޭގިރި . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނގުކަން . ހަނޑަސް . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫކަނޑާލަވަ . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނަދޭސްވަރަ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނާއެޅުން . ހަނާވުން . ހަނު . ހަނުލުން . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންމުށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ