...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހަނގު
ނ.
(1) ވައިހިނދިފައި އޮންނަ އޮތުން.
(2) ރޯއެއްޗެއް ނުވަތަ ތެތް އެއްޗެއް މާބޮޑަށް ހިކޭހިކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިހިނދުން . ފާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ