...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހަރަދަ
ނ.
(1) ކޮލީނަމެއް.
(2) ހަވަރު ހެއްދެވުމުގެ ކުރީގައި އޮތް ޢަސްކަރެއްގެ ތިންވެރީން ކުރެ ވެރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަހަރާ . ދަހަރާކަން . ދަހަރާކިލެގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ