...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހަރަދަކަން
ނ.
ކޮލިލެވޭ ދަރަޖައެއް.
މިއީ އިހުގައި މާލޭގެ ހަވަރު ހެއްދެވުމުގެ ކުރީގައި އޮތް އަސްކަރުންގެ ވެރިކަމެއް.
(2) ވަޒީރުކަމަށް ކޮލިލާފައި ތިއްބަވާ ބޮޑުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޮޑުމުސްކުޅި ކަމުގެ ޢިއްޒަތުގެ ދަރަޖައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަހަރާކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ